Kennisplatform voor noord holland

TBI committeert zich aan wetenschappelijke netto-nul klimaatdoelstellingen

Geplaatst op 27 april 2023
TBI committeert zich aan wetenschappelijke netto-nul klimaatdoelstellingen

Vandaag verbindt TBI zich aan op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen, de Net-Zero Science Based Targets van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Hiermee werkt TBI toe naar een netto-nul uitstoot van broeikasgasemissies in de hele waardeketen in uiterlijk 2050. Met deze klimaatdoelstellingen draagt TBI bij aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C.

Bart van Breukelen, voorzitter raad van bestuur TBI, ondertekende deze commitment tijdens een CEO-ontbijtsessie voorafgaand aan de Purpose Day XL-conferentie, onder begeleiding van vice-voorzitter van United Nations Global Compact, Paul Polman. TBI was niet de enige die hiervoor tekende, ook andere vooraanstaande Nederlandse bedrijven committeerden zich. “De SBTi Net-Zero standaard is een zeer ambitieuze doelstelling, maar als derde bouwer van Nederland voelt het als onze maatschappelijke plicht om onze emissies te reduceren. En dat moet snel gebeuren, daar zijn we ons bewust van. Ik ben dan ook blij om te zien dat steeds meer organisaties zich aansluiten en wil tegelijkertijd andere vooraanstaande Nederlandse bedrijven oproepen dit ook te doen”, aldus Bart van Breukelen.

TBI is vastbesloten om emissiereductiedoelstellingen voor de korte en lange termijn vast te stellen. De ambitie is om uiterlijk tegen 2050 een netto-nul uitstoot van broeikasgasemissies in de hele waardeketen te bereiken. Het plan hiervoor wordt onafhankelijk gevalideerd door de technische experts van SBTi. Tegen 2050 mag TBI bijna geen uitstoot meer hebben en alle resterende uitstoot moet gecompenseerd worden, bijvoorbeeld met het aanplanten van bomen.

Klimaatplan

Daarom zet TBI de komende jaren vol drive en overtuiging in op het realiseren van deze klimaatdoelstellingen. “Naast de aanscherping van onze strategie in 2022 ondernemen we diverse acties die hieraan bijdragen”, vertelt Sander Dekker, TBI’s manager strategieontwikkeling. “Bijvoorbeeld met ons aanstaande Klimaatplan, waar de netto-nul ambitie voor 2050 essentieel onderdeel van is. Dit plan bevat acties voor de TBI-ondernemingen om concrete stappen te zetten richting netto-nul uitstoot. Denk hierbij aan de verdere elektrificatie van onze projectlocaties en het toewerken naar een gesloten kringloop voor materiaal door duurzamer in te kopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Als groep ondernemingen kunnen we echt een verschil maken.”

Een eigen Klimaatfonds

Deze week lanceren ze ook de ‘TBI Klimaattrein’. Een sectorbrede klimaatbeweging met een eigen fonds én community om snelheid te maken op weg naar het Parijs-akkoord. Met de TBI Klimaattrein wil de organisatie bijdragen aan een klimaatpositief landschap waarbij de focus ligt op CO2 -reductie en -regeneratie in onze gebouwde omgeving.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: