Kennisplatform voor noord holland

Werken aan de I-ambities van de Rijksoverheid

Geplaatst op 22 januari 2019
Werken aan de I-ambities van de Rijksoverheid

De vraag naar ICT-professionals is groot, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het Rijk heeft behoefte aan kennis om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. I-Interim Rijk speelt in op deze vraag door ministeries en uitvoeringsorganisaties van het Rijk te voorzien van de juiste I- en ICT-professionals om te helpen bij het realiseren van hun I-ambities. En met succes: het aantal werknemers bij I-Interim Rijk is het afgelopen jaar met 27% gegroeid. ‘We hebben meer klanten kunnen bedienen, met behoud van de kwaliteit,’ aldus Araaf Razab-Sekh, directeur bij I-Interim Rijk.

I-Interim Rijk helpt de Rijksoverheid met het continu ontwikkelen en verbeteren van hun informatiehuishouding. I-Interim Rijk levert tijdelijke expertise en wisselt kennis uit. Met lef en ondernemerschap helpt I-Interim Rijk de Rijksoverheid om ook op het gebied van I en ICT een slag te slaan.

Dat de missie van I-Interim Rijk wordt omarmd, blijkt uit de oplopende vraag naar I-Interim Rijk’ers vanuit opdrachtgevers en dat er inmiddels al ruim 200 I- en ICT professionals vanuit I-Interim Rijk werken aan belangrijke projecten binnen de Rijksoverheid. Hierbij ligt een focus op het behoud van kwaliteit: het succespercentage van de I-projecten binnen de overheid moet blijven stijgen.

Groei

Om in de enorme vraag naar hooggeschoolde I- en ICT-professionals te kunnen voorzien, is I-Interim Rijk flink gegroeid. Het is een uitdaging om meer jongeren te betrekken bij het werken voor de overheid, maar dankzij een goed georganiseerd wervingsproces is het toch gelukt. Razab-Sekh: “We zoeken mensen met een intrinsieke motivatie om Nederland een stukje beter te maken met hun werk. Werken bij de overheid biedt de mogelijkheid om mee te werken aan projecten die je nergens anders vindt.” Naast maatschappelijke impact biedt I-Interim Rijk ook toekomstperspectief: er worden zowel interne als externe opleidingen aangeboden en mogelijkheden tot doorontwikkeling binnen de organisatie .

Samen delen

I-Interim Rijk draagt bij aan een toekomstbestendige overheid. Om kwaliteit te kunnen behouden voor zowel de klanten als werknemers, is naast een groter aanbod van professionals ook samenwerking belangrijk. Zeker in een omgeving die zo veranderlijk is als ICT. “We willen op een natuurlijke manier samenwerken met de triple O: onderwijs, overheid en organisaties,” aldus Razab-Sekh. Om deze reden zijn er verschillende vak- en expertgroepen opgericht om informatie uit te wisselen, en staat I-Interim Rijk wereldwijd in contact met experts in hetzelfde vakgebied. Zo kan er ingespeeld worden op ontwikkelingen waar professionals tegenaan lopen en worden nieuwe inzichten gedeeld. In lijn met deze visie is I-Interim Rijk partner van de Big Improvement Day, die op 15 januari 2019 plaatsvindt. Tijdens de Big Improvement Day komen het bedrijfsleven, de overheid en organisaties samen om tot nieuwe inzichten en samenwerkingen te komen. “De Big Improvement Day draagt in de kern uit wat wij de afgelopen jaren op eigen houtje hebben ontdekt,” zegt Razab-Sekh, “namelijk dat samenwerkingen belangrijk zijn om te kunnen omgaan met veranderingen in de wereld om ons heen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: