Kennisplatform voor noord holland

Zeewier op koeienmenu in Leeuwarden

Geplaatst op 21 mei 2019
Zeewier op koeienmenu in Leeuwarden

Vanaf 8 juli 2019 staat er zeewier op het menu van de koeien die verblijven op het innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden. Op de Campus worden drie soorten wieren geserveerd die in kleine doseringen bij het voer gaan om de effecten op de methaan productie te meten per wiersoort. Het onderzoek maakt deel uit van het POP3 project Zeewier in een gezonde melkveehouderij.

Uit een recent onderzoek, in samenwerking met Wageningen Livestock Research, is gebleken dat enkele zeewier soorten een significant reducerend effect hebben op de methaan productie van koeien in een laboratorium omgeving. In het laboratorium is gebruik gemaakt van de pens vloeistof van verschillende koeien en daaraan zijn graskuil en een kleine hoeveelheid zeewier toegevoegd. Deze eerste resultaten tonen aan dat het zinnig is om een stap te maken naar echte koeien en te onderzoeken of de zeewieren daar vergelijkbare resultaten laten zien. In dit onderzoek zijn in totaal elf soorten zeewieren getest, alle soorten komen van nature voor in Europa, oftewel de noordelijke Atlantische Ocean en de Noordzee.

De koeien krijgen ongeveer 10 weken de tijd om zeewier te eten. Tijdens deze 10 weken wordt er niet alleen gelet op de methaan productie van de koeien, maar wordt er onder andere ook gekeken naar de voeropname, melkgift en diergezondheid. Door te letten op meerdere aspecten kunnen betere conclusies worden getrokken die voor de praktijk relevant zijn.

Het project Zeewier in een gezonde melkveehouderij onderzoekt de praktische toepassing van zeewier in de melkveehouderij. Samen met een breed consortium van bedrijven onderzoeken we knelpunten van zeewierteelt tot en met smaak van de melk. Het project draagt bij aan de toekomstbestendigheid van twee agro-sectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector. De één is nauw verbonden met Nederlandse tradities, de ander heeft de potentie om de Nederlandse sector van de toekomst te worden. Het verbinden van deze sectoren heeft veel potentieel om positieve synergie te creëren voor economie, klimaat en landbouw.

Het doel van bedenker BlueO2 en mede-initiatiefnemer LTO Noord, is om met de inzet van zeewier als voedingssupplement aan koeien, methaan uitstoot te reduceren. Op deze wijze verwachten de partners in het samenwerkingsverband, Wageningen Livestock Research, CONO kaasmakers, Hortimare, De Heus en Stichting GreenPort Noord-Holland Noord, een concrete bijdrage te kunnen leveren aan zowel de Nederlandse klimaatdoelen als ook een toekomst bestendige agrarische sector.

Dit project is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Mede gefinancierd door Melkveefonds, Topsector Agri & Food en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met alle partners.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: