Kennisplatform voor noord holland

Zicht op herontwikkeling locatie voormalig garage bedrijf

Geplaatst op 10 juli 2020

De gemeente Waterland en SKA projectmanagement BV hebben op vrijdag 3 juli 2020 een exploitatieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van de locatie aan het Noordeinde 80-86 in het historische centrum van Monnickendam. Het pand, waar in het verleden garage Steur was gevestigd, maakt volgend jaar plaats voor woningbouw.

Het plan van SKA gaat uit van 10 appartementen, waarvan 4 sociale huurappartementen in de Moordsteeg en 6 luxe koopappartementen aan het Noordeinde. Het bestaande pand wordt gesloopt en vervangen door 2 kleinschalige appartementengebouwen. Wethouder Kaars: “Wij zijn erg blij met dit woningbouwinitiatief. Het sluit namelijk goed aan bij de behoefte aan sociale huurappartementen voor jongeren, starters en senioren in onze gemeente.

Door de initiatiefnemer is oorspronkelijk een bouwplan ingediend voor de ontwikkeling van 12 appartementen. Dit plan is in een openbare bijeenkomst gepresenteerd aan de buurtbewoners. Tijdens en na deze bijeenkomst is gebleken dat er weerstand tegen het plan was. Dit kwam met name door de bouwhoogte en massa van het appartementencomplex.
De initiatiefnemer heeft daarom een aangepast bouwplan ontwikkeld. In dit plan is het woningbouwprogramma ingekrompen en de bouwmassa verkleind.

Dit bouwplan is beoordeeld en past stedenbouwkundig en volgens de welstandscriteria in het beschermd straatbeeld van Monnickendam.

Bij het besluit van het college om op basis van het ingediende principebouwplan de samenwerking met SKA Projectmanagement aan te gaan, zijn enkele voorwaarden meegegeven. Zo dient het parkeren voor de ontwikkeling volledig op eigen terrein opgelost te worden om de parkeerdruk in de binnenstad van Monnickendam niet extra te verhogen. Ook ten aanzien van duurzaamheid zijn afspraken gemaakt. Er wordt naar gestreefd een energiezuinig en duurzaam project te realiseren. 

De volgende stap is dat het bestemmingsplan voor de uitwerking van het plan wordt opgesteld. Daarbij is het aangepaste bouwplan de basis voor de kaders die gesteld worden in het plan. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan in de herfst voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het voorlopig ontwerp en meer informatie kunt u vinden op de website van de initiatiefnemer www.skabv.nl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: