Kennisplatform voor noord holland

Corona Steunfonds voor korte termijn

Geplaatst op 8 mei 2020

Op 5 mei 2020 spraken de colleges van Langedijk en Heerhugowaard over een Corona steunfonds. Zij doen de gemeenteraden binnenkort het voorstel, om geld beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen voor de gevolgen van de Corona-crisis.

Beide gemeenten stellen vast dat de acute nood lokaal verschillend is, maar de inhoudelijk besteding van het noodfonds hetzelfde. “Met de gemeentelijke fusie in het vooruitzicht, trekken we gezamenlijk op. We beogen, aanvullend op de landelijke inzet, onze lokale verantwoordelijkheid te nemen. De crisis raakt onze inwoners, ondernemers en organisaties, op langere termijn, maar zéker ook op korte termijn. Daar zit onze zorg”, aldus wethouder Bert Fintelman van Heerhugowaard.

Het steunfonds voor korte termijnmaatregelen past binnen een Duurzaam Sociaal Economisch programma, specifiek rondom Corona. De gemeenteraden moeten hierover nog een besluit nemen. Dit programma is erop gericht om de vitaliteit van de gemeenten en de gemeenschap zoveel als mogelijk in stand te houden, gevolgen te beperken en op termijn te herstellen. Tegelijkertijd blijven de colleges ook investeren in lopende ontwikkelingen in de stad.

“We leven in een onzekere tijd en onze welvaart staat onder druk. Corona raakt iedereen, persoonlijk en zakelijk. De overheid is er dan om haar rol te pakken. Van faciliterend naar stimulerend, van luisterend naar investerend”, aldus wethouder Jasper Nieuwenhuizen van Langedijk.

De komende periode gaan de gemeenten op zoek naar brede coalities van ondernemers en/of verenigingen en/of stichtingen. Samenwerken en initiatieven ontplooien in het algemeen belang en passend binnen het doel van het programma. Dat is de ambitie.

Voor de korte termijn wordt hulp geboden om ondernemers, verenigingen en stichtingen tegemoet te komen in hun acute nood, wanneer deze niet in aanmerking komen voor een andere steunmaatregel. Concreet denken gemeenten aan een bijdrage van vooralsnog € 2,5 miljoen voor Heerhugowaard en € 0,4 miljoen voor Langedijk. Voorbeelden van mogelijke bestedingen zijn musea, theater, gemeentelijke accommodaties en sportkantines. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van hulp aan ondernemers en tegemoetkomingen in huren en pachten.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: