Kennisplatform voor noord holland

deOverdrachtAdviseur: De kracht van vrijheid in verbinding

Geplaatst op 27 december 2019
deOverdrachtadviseur

Ook in de praktijk van bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername is vrijheid een groot goed. Ondernemers beslissen graag zelf, op hun eigen moment, zonder dwang. Liefst ook zonder directe noodzaak. De oorzaken en aanleidingen voor overdracht en overname zijn vaak sterk verschillend. Als een rode draad loopt de menselijke factor dwars door alle processen heen. Dat wordt niet altijd herkend. Het belang ervan is echter groot. Dat bevestigt de praktijkervaring van deOverdrachtAdviseur.

Rode draad

Adriaan Jongejan: “Veel mensen kijken primair cijfermatig naar bedrijfsoverdrachten. Wat kost het, wat levert het nú op, wat is de toekomstige potentie…., dat soort vragen. Natuurlijk zijn ‘de cijfers’ van cruciaal belang. Daarbij raakt de aandacht voor de menselijke factor wel eens in de knel. Als adviseur zijn we ons dat terdege bewust. Juist die menselijke factor loopt als een rode draad door het hele proces. Daar wordt wel eens te weinig bij stilgestaan.”

Piet-Wim Klaver: “De overdragende partij heeft vaak jarenlang ziel en zaligheid in de onderneming gestoken. Moest misschien moeilijke tijden doorstaan, is als het ware vergroeid met de zaak. Terwijl de partij die een bedrijf overneemt of voortzet aan het begin staat. Bedrijven vroegtijdig begeleiden op weg naar, of juist langdurig ná, een overdracht of overname ligt mij goed. Duurzaam betrokken en verbonden zijn, begeleiden en coachen, dat trekt mij.”

Vrijheid

Het is algemeen bekend dat een bedrijfsoverdracht gebaat is bij tijdige voorbereiding.

Piet-Wim: “Een periode van zo’n vijf jaar is ideaal. Ondernemers voelen zo’n termijn nog wel eens als knellend, terwijl ze juist vrijheid willen.”

Adriaan: “Het heeft trouwens óók voor de overnemende partij voordelen zeer bewust naar een toekomstige overdracht toe te werken. Neem bijvoorbeeld het investeringsbeleid. Dat kan gericht zijn op creatie van grotere toekomstwaarde. Toewerken naar een overdracht is toewerken naar meer financiële vrijheid in de fase die daarop volgt. Of dat nu pensioen is of de start van iets nieuws…”

Verbinding

Adriaan: “Je kent de uitspraak ‘niemand is iemand zonder de ander’? Dat geldt net zo goed voor de grotere onderneming als voor de eenmanszaak. Ze bestaan bij de gratie van verbinding. Dat geldt ook onze eigen samenwerking binnen deOverdrachtAdviseur. Piet-Wim gaf al aan dat vooral het duurzaam begeleiden van ondernemers hem trekt. Juist daarin is hij goed. Mijn aandacht ligt vooral op het volledige traject van overdracht en overname. Vandaar ons besluit voortaan verbonden te zijn in zelfstandigheid.”

Piet-Wim: “Adriaan dus als deOverdrachtAdviseur, ik als Klaver Zakelijk, advies en coaching.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: