Kennisplatform voor noord holland

Ondernemers in beweging

Geplaatst op 31 augustus 2020
deOverdrachtAdviseur

Adriaan Jongejan en Robbert Kwast zijn ervaren professionals in bedrijfsoverdracht. Adviseren gevestigde ondernemers die zich privé en zakelijk oriënteren op hun toekomst. Ook mannen en vrouwen met ondernemersambitie doen met succes een beroep op hun kennis en ervaring.

De samenwerking tussen Robbert Kwast en Adriaan Jongejan bundelt werk- en levenservaring van twee generaties. Plus hun netwerken.

Interessante verschillen

De professionals hebben verschillende achtergronden.Robbert komt oorspronkelijk uit de bancaire wereld. Was meerdere decennia bedrijfsadviseur (bijzonder beheer) en financieringsspecialist. Koos in 2017 weloverwogen voor zelfstandig ondernemerschap. Richtte zich op bedrijfs-(her)financiering en overnames. Juridisch en fiscaal goed onderlegd. Bouwde een solide advies-praktijk op (MORE CFS). Adriaan was (en is nog steeds /red.) registeraccountant en belastingadviseur. Oprichter en naamgever van een bekende accountantsorganisatie. Nam daar in 2016 afscheid van en ‘beperkt’ zich sindsdien succesvol tot werken als zelfstandig overdrachtadviseur (deOverdrachtAdviseur). Hun leeftijdsverschil bedraagt 15 jaar. Ongetwijfeld een extra asset in overdracht-, overname- en fusiesituaties.

Stokje overdragen

Robbert Kwast: “Mijn ervaring is, dat ondernemende mensen altijd in beweging zijn. Pro-actief handelen is een typisch kenmerk. Dat geldt zowel voor starters als voor gevestigde ondernemers die op termijn het stokje gaan overdragen. Die dynamiek maakt ons werk zo interessant. Wij zijn specialisten op gebied van bedrijfsoverdracht en (her)finan-ciering. Wij begeleiden partijen vanuit de fase vóór overdracht of overname tot en met de transactie. Dus het traject van verkoopklaar maken, waardebepalingen, financiering en strategische keuzes. Samen met de opdrachtgever vooruit kijken en helpen beslissen! Soms komt het voor dat we na de transactie langdurig betrokken blijven bij de organisatie.”

MKB, geld, emoties en kansen

Adriaan Jongejan: “Ondernemingen kennen diverse stadia van ontwikkeling. Toch komt de noodzaak tot bedrijfsverkoop nog vaak onverwacht, zéker in het MKB. Leeftijd of ziekte kunnen een rol spelen. Ook kan ‘gedoe’ over opvolging binnen de familie de zaak vertragen en schade toebrengen. Wie is de juiste persoon, wat het juiste moment? En zodra er geld mee gemoeid is kunnen emoties extra hoog oplopen. Dat vergt van ons als adviseur aandacht voor rationele én emotionele factoren. Vanuit professionele betrokkenheid móet je mensen soms in beweging brengen, in hun eigen belang. Met name in het segment met jaaromzetten tot 25 mio zien we regelmatig mogelijkheden tot overdracht, overname of participatie.” Robbert: “Denk ook aan ondernemingen die expansie door overname zoeken. Primaire drijfveren zijn meestal het versterken van marktpositie en borgen van continuïteit. En ja, natuurlijk eventueel waardecreatie voor verkoop op termijn. Daarbij komen ook bedrijven met omzetten tot zo’n 1 mio in beeld.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: