Kennisplatform voor noord holland

‘Hoorn wordt steeds meer stad!’

Geplaatst op 7 april 2021
‘Hoorn wordt steeds meer stad!’

Hoorn gaat binnenstedelijk bouwen. Er liggen kansen voor Hoorn als centrumstad van West-Friesland en die grijpt de gemeente met beide handen aan. Wethouder Arthur Helling: “We hebben uitgesproken ‘meer stad te willen worden’. Daar gaan we volop mee aan de slag.”

De gemeente Hoorn heeft zo’n 73.000 inwoners en is sinds de jaren zeventig fors gegroeid als overloopgemeente van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). “Maar we lopen nu tegen onze gemeentegrenzen aan, terwijl de woningdruk hoog is”, aldus wethouder Helling. “Landelijk beleid is om binnenstedelijk te bouwen, dat gaan we doen. Bovendien gaan we de hoogte in. We stellen een hoogbouwvisie op, in combinatie met een mobiliteitsvisie. Beiden komen in de omgevingsvisie die we eind dit jaar vaststellen.”

6500 woningen bouwen

Helling vervolgt: “We hebben de ambitie de komende tien jaar 6500 woningen te bouwen. We willen jongeren vasthouden voor de regio, zorgen dat forenzen hier blijven wonen, de woonwensen van senioren vervullen. Daar gaan we allemaal naar kijken.” De wethouder schetst een beeld van nieuwe stedelijke woonmilieus in een groene setting, met meer recreatieve voorzieningen. “We willen bijvoorbeeld alternatieven voor de auto een kans geven.” Helling noemt de elektrische fiets, het delen van een auto, maar ook kleinschalig openbaar vervoer.

Poort van Hoorn

Het vindt allemaal zijn plek in stadvernieuwingsproject de Poort van Hoorn. De gemeente Hoorn werkt samen met NS Stations, ProRail en de Provincie aan de ontwikkeling van hét mobiliteitsknooppunt van de regio. In een gebied van ruim een kilometer rond het OV-knooppunt worden de nieuwe stedelijke woonwerkmilieus ontwikkeld. “Wonen en werken vlakbij een modern multimodaal mobiliteitsknooppunt én de prachtige historische binnenstad.” Duizenden reizigers en bezoekers maken gebruik van dit gebied, met directe verbindingen van en naar de Randstad. “De openbaar vervoersvoorzieningen zijn belangrijk en de stationsomgeving biedt ruimte voor deze ontwikkelingen.” Het wordt een levendig gebied, verwacht de wethouder. “Waar niet alleen gewoond en gewerkt wordt, maar waar ’s avonds ook reuring is. Geen voorzieningen die concurreren met de binnenstad, maar de bibliotheek heeft bijvoorbeeld al aangegeven interesse te hebben.”

Stadsstrand

Een opzienbarend project is het creëren van een stadsstrand van een kilometer breed bij de wijk De Grote Waal, op te leveren in 2023. “De gemeente investeert 13 miljoen euro, ook de provincie draagt bij. Het stadsstrand is een verrijking voor Hoorn als centrumstad en een toevoeging aan ons voorzieningenniveau voor de regio.” Vorige zomer merkte de wethouder dat mensen in deze coronatijd weinig konden doen in Hoorn. “Het werd warm en iedereen zocht verkoeling. We hebben veel water en willen de mogelijkheden daarvan effectiever benutten.” Nu in de Poort van Hoorn gewerkt wordt aan de woningbouwopgave, dient het strand op loopafstand als eyecatcher. “We zien al dat mensen in afwachting daarvan in De Grote Waal willen wonen, en dat wijkbewoners hun woning opknappen.”

Betere aansluiting op MRA

Van ‘tussen tafellaken en servet’ naar ‘steeds meer stad’: Hoorn sluit straks beter aan bij de MRA. “Andere keuzes maken leidt tot een propositie die voor steeds meer mensen interessant is. Hoorn leent zich straks nog beter voor een gemengd woonmilieu.” Van zo’n sterke en aantrekkelijke centrumstad profiteert iedereen, zegt de wethouder. “Veel voorzieningen zijn niet alleen voor Hoorn, maar juist regionaal. Alle ontwikkelingen grijpen op elkaar in. Wonen, werken, recreëren, vervoersbewegingen: de groei van het één versterkt het ander.” Voor de jeugd wordt onderzocht of van wonen, opleiden en werken één arrangement gemaakt kan worden. “Het belang van dat totaalpakket is groot: als één van de drie factoren er niet is, kunnen jongeren zich niet vestigen. We hebben hen keihard nodig voor de toekomst.”

Holenkwartier

Actueel is ook de transformatie van voormalige werklocaties naar meer gemengde milieus, zoals het Holenkwartier. Hier komen wonen, werken, cultuur en ontspannen samen. Helling: “Om ook onze werkgelegenheid te laten meegroeien werken we op dit moment aan een plan voor fase 2 van Bedrijventerrein Zevenhuis, zodat ook bedrijven die willen doorontwikkelen gefaciliteerd worden.”

Transformatie

Het is duidelijk: Hoorn transformeert. In de omgevingsvisie, waarin de hoogbouwvisie en mobiliteitsvisie belangrijke bouwstenen zijn, landen alle vraagstukken. “Daarna maken we de vertaling naar concretisering en uitvoering.” Aan wethouder Helling is te zien dat hij er enthousiast van wordt. “Bij mij is het glas altijd halfvol. We gaan volop samenwerken in onze stad in ontwikkeling!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: