Kennisplatform voor noord holland

Investeerders gaan meer investeren in diversiteit en roepen andere VC’s op hetzelfde te doen

Geplaatst op 10 juli 2019
Investeerders gaan meer investeren in diversiteit en roepen andere VC’s op hetzelfde te doen

25 vooruitstrevende Nederlandse durfkapitaal investeerders (VC’s) en TechLeap.NL (het vervolg op StartupDelta) gaan onder de noemer #FundRight het gezamenlijke initiatief aan dat moet leiden tot een diverser startup-ecosysteem. Als eerste stap adresseren ze vandaag gelijke funding-mogelijkheden voor vrouwelijke founders met het ondertekenen van het diversiteitsstatement. Ook roepen zij andere VC’s op om ook deze verklaring te onderschrijven.

‘Wij, de deelnemende Nederlandse risicokapitaal-investeerders, geloven in gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht hun achtergrond of geslacht’, schrijven de VC’s. Ze erkennen ook dat die gelijkheid er nu niet is. Een veelzeggend feit is dat (in 2017) 1,6 % van alle VC investeringen in Nederland naar bedrijven ging die waren opgericht en geleid door vrouwen en maar 6,8 % naar diverse teams*. Dit ondanks het feit dat uit onderzoek blijkt dat diverse teams een positieve invloed hebben op de prestaties.

Geen woorden maar daden

Met het onderschrijven van het statement nemen de VC’s niet alleen een standpunt in ten aanzien van #FundRight, maar nemen zij ook hun verantwoordelijkheid door  zich te committeren aan de volgende acties:

-Binnen 3 jaar na deze verklaring zullen wij als deelnemende VC’s zelf en de management teams van onze huidige en toekomstige portfoliobedrijven een bezetting hebben die voor 35% uit vrouwen bestaat.

-Een aanzienlijk percentage van de bedrijven waarin we (mede)investeren, is (mede)opgericht door een vrouw.

 -Wij zullen, uitgevoerd door TechLeap.NL, een jaarverslag publiceren met de belangrijkste statistieken over de genderdiversiteit van Nederlandse risicokapitaalinvesteerders en hun portefeuillebedrijven.

 -Wij dragen onze verklaring actief uit, delen onze ervaringen en benaderingen met elkaar, met als einddoel om in 2022 100% van alle Nederlandse durfkapitaalinvesteerders te hebben ingeschreven.

#FundRight

#FundRight kwam mede tot stand na een vorig najaar verschenen onderzoek onder particuliere investeringsfondsen door investeerders Eva de Mol en Janneke Niessen. Daaruit bleek dat Nederlandse fondsen vrijwel al hun geld steken in startups die door mannen worden geleid. 

Alexander Ribbink, General Partner Keen Venture Partners: “FundRight is een initiatief vanuit de sector om het diversiteitsprobleem te adresseren en sterkere VC’s en startups te ontwikkelen. Diverse teams presteren beter dan mono-teams en VC’s en startups die diversiteit omarmen, maken zich veelzijdiger, weerbaarder en sterker. Met FundRight willen we bewustzijn en verandering creëren in de venture capital sector en zo bijdragen aan een sterker startup ecosysteem.”

Constantijn van Oranje, Special Envoy TechLeap.NL. “FundRight is een belangrijk initiatief. Meer VC’s moeten hun verantwoordelijkheid nemen om meer te investeren in door vrouwen geleide ondernemingen en diverse teams. De huidige situatie is niet alleen een verspilling van talent, zo’n monocultuur kan ook een bedreiging vormen voor het succes van bedrijven.” 

Rina Joosten, mede-oprichter van Seedlink Tech: “Het dagelijks aan baanbrekende technologie werken is het leukste dat er is. Diverse achtergronden zijn voor ons daarbij cruciaal – alleen dan kun je op verschillende manieren tegen een probleem aankijken. Diversiteit is voor ons dus een no-brainer. Niet omdat het zo hoort, maar omdat we anders niet de beste resultaten kunnen halen. Dat nu ook VC’s met een diversere bril naar startups en hun eigen teams gaan kijken, zorgt niet alleen voor sterkere VC’s en startups, maar komt ook het hele ecosysteem ten goede.” 

Eline Leijten, mede-oprichter van Plugify: “De lancering van Fundright is een mijlpaal om te vieren. Ik vind het geweldig te zien hoeveel vrouwen en mannen zich vierkant scharen achter de economische – en morele noodzaak van meer diversiteit en inclusie in ons homogene startup ecosysteem. De initiatiefnemers van Fundright leveren daar een grote bijdrage aan.” Voor meer info over het initiatief, het statement, de aangesloten VC’s en betrokken female founders, bezoek: www.fundright.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: