Kennisplatform voor noord holland

Vergroeningsplannen Hilversum kunnen van start

Geplaatst op 6 januari 2023
Vergroeningsplannen Hilversum kunnen van start

De gemeente Hilversum gaat samen met inwoners, bedrijven en groene organisaties de tuinstad van meer en mooier groen voorzien. Onder de noemer ‘Groen in Beweging’ wordt in de komende vier jaar gewerkt aan tal van projecten in wijken, buurten en omliggende natuurgebieden. Met als stip op de horizon: een groene, vitale en gezonde leefomgeving voor mens en dier in 2040. De gemeenteraad heeft vorige week unaniem ingestemd met het ‘Programma Groen Hilversum 2040’.

Inwoners gaan al snel veel zien van ‘Groen in Beweging’. Tegels en asfalt worden vervangen door planten, bloemen, struiken en bomen. 25 speelplekken worden samen met de buurt vergroend en er komen verspreid over Hilversum ruim 500 extra bomen bij. In bijna elk project worden bomen geplant. Juist ook in versteende buurten die groen het hardste nodig hebben, zoals het centrum en Hilversum-Oost.

Groene projecten en ruimte voor ideeën van inwoners

Samen met Hilversummers gaan een aantal groene projecten en nog veel meer acties vormgeven worden. Zo worden in 2023 zes speelplekken vergroend, wordt de Oude Haven aangepakt en worden natuurgebieden Laapersveld en Laapersheide aan elkaar verbonden door het spoorviaduct tussen beide natuurgebieden te vergroenen. Ook is er binnen het programma de komende jaren meer ruimte voor initiatieven van inwoners om hun straat of buurt van natuur te voorzien.

Programma Groen

Het ’Programma Groen’ laat zien hoe de komende jaren wordt gewerkt aan een gezond en groen Hilversum. De gemeente heeft daarbij drie belangrijke doelen: het stimuleren van biodiversiteit, zorgen dat Hilversum klimaatbestendig wordt en zorgen dat groen beter bijdraagt aan de vitaliteit van Hilversummers. Veel van de groene ambities uit het programma zijn de uitkomst van enquêtes en uitgebreide gesprekken met inwoners, experts en organisaties. De gemeente vindt het belangrijk om samen met inwoners, bedrijven en groene organisaties te werken aan een groene en gezonde stad en blijft daarom ook de komende jaren actief met hen in gesprek.  

Wethouder Bart Heller (Natuur en Groen): “Met het ‘Programma Groen’ worden de groene ambities van het coalitieakkoord ingevuld. In tuinen, straten en wijken: overal in Hilversum komt het groen de komende jaren in beweging. En dat doen we niet alleen: juist samen met inwoners en groene organisaties maken we onze stad nog groener. Voor mensen én voor dieren”.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: