Kennisplatform voor noord holland

Vitens en MKB-Nederland slaan handen ineen om drinkwater te besparen

Geplaatst op 2 november 2023
Vitens en MKB-Nederland slaan handen ineen om drinkwater te besparen

Drinkwaterbedrijf Vitens en MKB-Nederland gaan samenwerken om ondernemers en hun klanten te stimuleren om duurzaam en bewust om te gaan met drinkwater. “Wij kunnen goed adviseren en meedenken over drinkwaterbesparing. Het mkb heeft een zeer diverse samenstelling waardoor een specifieke benadering nodig is. Daarom is deze samenwerking met de ondernemersorganisatie MKB-Nederland zo belangrijk”, zegt Jelle Hannema, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens.

Voldoende beschikbaar drinkwater is cruciaal voor de Nederlandse economie. Vanwege onder andere de toenemende vraag en klimaatverandering staat die beschikbaarheid onder druk. Daarom is bewust en duurzaam omgaan met drinkwater noodzakelijk. De overheid wil een besparing van 20 procent in 2035. Vitens committeert zich aan die doelstelling. Als grootste drinkwaterbedrijf in Nederland heeft Vitens veel klanten die tot het mkb behoren. Door de samenwerking met ondernemersorganisatie MKB-Nederland hoopt Vitens die klanten beter te kunnen bereiken en kennis van de mogelijkheden om drinkwater te besparen met ondernemers te delen. “Het belangrijkste is het creëren van verbinding. Met deze samenwerking kunnen we de (klein) zakelijke markt snel bereiken. Zo kunnen wij bedrijven adviseren over bijvoorbeeld hergebruik van drinkwater en de bewustwording om spaarzaam én duurzaam om te gaan met water”, zegt Hannema. “Maar we zijn ook wel benieuwd met wat voor innovatieve ideeën het mkb zelf komt”.

Duurzaam watermanagement

“Samen met Vitens kunnen we onze leden inspireren en ondersteunen op het gebied van waterbesparing en duurzaam watermanagement”, aldus Leendert-Jan Visser, algemeen directeur van MKB-Nederland. “Wij zijn al in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tot een plan van aanpak te komen op het gebied van drinkwaterbesparing in het bedrijfsleven. Deze samenwerking met Vitens vergroot de impact die we als mkb kunnen hebben op de doelstelling van de overheid”. 
Verschillende ondernemers, zoals Burgers’ Zoo, zijn al actief bezig om water te besparen. Voor andere ondernemers kan de samenwerking het eerste duwtje in de rug zijn. Visser: “Vaak ontbreekt het aan kennis en handelingsperspectief. Hoe te starten met waterbesparing? Kennis die medewerkers van Vitens beheersen. Daarom ben ik blij dat we nu actief die verbinding opzoeken”.

Waterbesparingstoolbox

Om organisaties te helpen met drinkwaterbesparing ontwikkelt Vitens zogenoemde waterbesparingstoolboxen met gedragsinterventies. Vanwege de verschillen in drinkwatergebruik en kansen en belemmeringen op waterbesparing hanteert Vitens een sectorale aanpak.  In 2024 wordt gestart met pilots voor het onderwijs, de horeca en de recreatiebranche. De samenwerking tussen beide partijen duurt in elk geval drie jaar.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: