Kennisplatform voor noord holland

VNO-NCW en MKB-NL presenteren nieuwe koers: ‘Ondernemen voor brede welvaart’

Geplaatst op 10 februari 2021
VNO-NCW en MKB-NL presenteren nieuwe koers: ‘Ondernemen voor brede welvaart’

Vandaag presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland hun nieuwe visie: ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. Na een uitgebreide dialoog met hun leden en de samenleving kiezen zij voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met Brede Welvaart als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen zij vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. In deze video vertellen Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) hier meer over.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘De welvaart in Nederland bereikt niet iedereen automatisch. Mensen maken zich zorgen over zekerheden als een baan, een woning en de toekomst van hun kinderen. De kansenongelijkheid in Nederland is toegenomen en de verduurzaming van onze samenleving gaat niet snel genoeg. Het bedrijfsleven voelt zich medeverantwoordelijk om hier verandering in te brengen. Ook kunnen wij de overheid niet alleen belasten met maatschappelijke problematiek. Daarom hebben wij gewerkt aan een nieuw kompas voor het bedrijfsleven en een nieuwe opvatting over de rol van ondernemingen. Dat maken we concreet in deze nieuwe visie met tal van beleidsvoorstellen én met acties waar we zelf mee aan de slag gaan. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen willen we komen tot een inclusiever, duurzaam Nederland waarin we vanzelfsprekend óók zorgen voor de groei om dit alles mogelijk te maken.’

Ondernemersagenda

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Deze koerswijziging is een belangrijke stap die ondernemers graag nemen. Voor mkb’ers past het ook heel erg bij de verbinding die ze van nature met hun lokale omgeving hebben. Tegelijkertijd staat het mkb voor enorme uitdagingen door de coronacrisis en bijvoorbeeld een grote verandering als de klimaat- en energietransitie. Deze agenda voor Nederland kiest voor het stimuleren van de vorming en doorgroei van mkb-ondernemingen als kurk voor economische groei. Daarvoor presenteren we binnenkort ook een nieuwe Ondernemersagenda.‘

Tien uitgangspunten

De nieuwe inhoudelijke koers van VNO-NCW en MKB-Nederland stoelt op een tiental uitgangspunten. De ondernemersverenigingen zetten in op de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire samenleving als hoogste prioriteit en een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Bovendien willen zij een substantiële publiek-private investeringsagenda vormgeven om het land zonder milieuschulden over te dragen aan toekomstige generaties met uitstekende mogelijkheden om straks op een duurzame manier in hun brede welvaart te voorzien. Op grond van het economische model van Raboresearch verwachten de ondernemersorganisaties dat met de voorgestelde publiek-private investeringsagenda de welvaart per hoofd van de bevolking in 2030 met 20% kan stijgen ten opzichte van de situatie pre-corona.

Eigen acties

De ondernemersorganisaties doen ook diverse voorstellen die passen bij hun nieuwe inzet op brede welvaart en waar ze zelf mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een stageplaats voor iedereen die dat nodig heeft, 200.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in plaats van de huidige 100.000) en de inzet vanaf 2023 van het voor de BIK gebudgetteerde geld voor het aanjagen van investeringen in duurzaamheid. Zij gaan bovendien kennis uitwisselen over succesvolle maatschappelijke initiatieven van ondernemers, om zo te zorgen dat deze voorbeelden ook elders navolging krijgen. Daarnaast willen de ondernemersorganisaties het nieuwe gedachtengoed ook incorporeren in de Nederlandse Corporate Governance Code voor het beursgenoteerde bedrijfsleven.

Foto: screenshot VNO-NCW

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: