Kennisplatform voor noord holland

Wallbox stelt doelstelling; volledig CO2-neutraal in 2030

Geplaatst op 6 mei 2022
Wallbox stelt doelstelling; volledig CO2-neutraal in 2030

Wallbox (NYSE:WBX), een van de internationale marktleiders in laders en energiemanagementsystemen voor elektrische voertuigen (EV’s), kondigt vandaag de doelstelling aan om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar nul in 2030, ofwel; Net Zero. 

“Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en als internationaal bedrijf voelen we ons geroepen om het goede voorbeeld te geven. Duurzaamheid is daarom de drijvende kracht achter alles wat wij doen”, geeft Enric Asunción, CEO en mede-oprichter van Wallbox, aan. “Alhoewel dit onze eerste officiële belofte is, is het slechts één voorbeeld van hoe duurzaamheid deel uitmaakt van ons DNA. Alleen al vorig jaar hebben we de uitstoot van ons hoofdkantoor met 18% weten te verminderen door de installatie van zonnepanelen en het gebruik van onze eigen energiebeheeroplossing.”

Wallbox wil met de doelstelling niet alleen verantwoording nemen voor de uitstoot van broeikasgassen van haar fabrieken, kantoren, validatie- en opslagruimtes, maar ook voor de uitstoot van de volledige supply chain. Om dit ambitieuze doel te bereiken is een plan opgesteld bestaande uit drie fases.

Fase 1

  • Impact-meting: de meting van de uitstoot van broeikasgassen wordt afgemaakt en er wordt een nauwkeurige road map gecreëerd.
  • Terugdringen van de uitstoot: het plan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wordt geïmplementeerd. 

Fase 2

  • De uitstoot van broeikasgassen bij de Wallbox kantoren en fabrieken wordt verminderd naar nul. 
  • Doorgaan met het vaststellen en reduceren van upstream en downstream emissies.

Fase 3

  • Net Zero: de uitstoot van broeikasgassen wordt zo ver mogelijk verminderd en resterende uitstoot zal worden gecompenseerd om Net Zero te bereiken in 2030. 

Asunción vertelt: “Hoewel enige CO2-compensatie nodig kan zijn, is onze Milieu, Maatschappij en Governance strategie voornamelijk gebaseerd op het zoveel mogelijk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. We zullen de resterende uitstoot enkel compenseren als verdere vermindering met andere middelen niet mogelijk is.”  

Met behulp van het eigen energiebeheersysteem van Wallbox, Sirius, kan de uitstoot van  het hoofdkantoor en de twee productiefaciliteiten in Barcelona in realtime gevolgd worden. Daarmee is Wallbox er afgelopen jaar in geslaagd om de emissies op deze locatie al met 18% te verminderen. De data van de software wordt gebruikt om de impact van broeikasgassen in de waardeketen te identificeren en maatregelen te implementeren om de uitstoot te verminderen. 

Met het ambitieuze plan voor een Net Zero bedrijf in 2030 werkt Wallbox versneld aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Parijsakkoord van de Verenigde Naties. Waar in het akkoord 2050 als streefjaar is genoteerd, doelt het bedrijf erop om twintig jaar eerder volledig CO2-neutraal te zijn.  

Wallbox’ Net Zero journey is te volgen via deze link.  

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: