Kennisplatform voor noord holland

Ondersteuning voor minima na beëindiging Tozo en TONK

Geplaatst op 24 februari 2022
Ondersteuning voor minima na beëindiging Tozo en TONKOndersteuning voor minima na beëindiging Tozo en TONK

Op 1 oktober 2021 zijn de Tozo en TONK geëindigd. Vooral van de TONK is door inwoners van Hilversum weinig gebruik gemaakt. Hilversum wil het overgebleven deel van het TONK-budget gaan inzetten om de groeiende groep Hilversumse inwoners en ondernemers in financiële nood te ondersteunen. Daarom heeft het college van Hilversum onderzocht hoe zij de minima het beste kan ondersteunen, juist nu de Tozo en de TONK zijn weggevallen.

De gemeente Hilversum verwacht dat een grotere groep inwoners de komende tijd een beroep gaat doen op de bijzondere bijstand, minimaregelingen of schulddienstverlening. In de contacten met inwoners en zelfstandigen werd duidelijk dat er nog steeds een grote groep is die geraakt is door de coronamaatregelen en hierdoor in financiële problemen terecht is gekomen.

Tonk budget besteding

De tijdelijke regelingen waren bedoeld voor inwoners en zelfstandigen die door corona extra hulp konden gebruiken. Van de Tozo is goed gebruik gemaakt. Maar ondanks het versoepelen van de gemeentelijke  beleidsregels TONK, intensieve en actieve communicatie over de TONK-regeling, is een deel van het TONK-budget niet opgemaakt.  Het college wil dat het overgebleven geld van de TONK ten goede komt aan de inwoners die dat het hardst nodig hebben en onderzocht hoe zij hen met de overgebleven gelden het beste kan ondersteunen, juist nu de Tozo en de TONK zijn weggevallen.

Meer toepassen van maatwerk

Inwoners die door bijzondere omstandigheden hulp nodig hebben, kunnen al bijzondere bijstand aanvragen. De huidige pandemie werpt een nieuw beeld op bijzondere omstandigheden. Het betekent dat er meer aanvragen binnen gaan komen die op grond van een individuele beoordeling, maatwerk dus, getoetst gaan worden. Wethouder Annette Wolthers: “Deze groep inwoners en ondernemers heeft vaker behoefte aan maatwerk. Juist dit maatwerk is door de strenge regels van de bijstand nogal eens een uitdaging, maar is nu mogelijk.” De wet- en regelgeving staat op dit gebied meer toe dan op het eerste gezicht leek. Er zijn recente ontwikkelingen op juridisch gebied waardoor meer maatwerk mogelijk is.

Energiecoaches voor minima

Daarnaast komt er een aanpak voor bestrijding van energiearmoede. De stijgende energielasten zorgen voor hogere vaste lasten bij iedereen. De energiecoaches voor minima gaan niet alleen advies geven, maar zelf energiebesparende producten aanbrengen zodat de energierekening direct omlaag gaat.

Verlaging vaste lasten

Het college wil inwoners ook inzicht geven in de verschillende voorzieningen die er zijn, landelijk, regionaal en lokaal. Hiermee kunnen de vaste lasten ook omlaag gebracht worden. Om maandelijks uit te komen met een minimuminkomen, moeten alle vaste lasten beneden de NIBUD-normen liggen.

Verkleinen armoedeval

Veel mensen met een minimuminkomen merken dat ze erop achteruitgaan als ze een paar uur extra gaan werken. Dit komt door het oerwoud aan regelingen in de sociale zekerheid die op elkaar inspelen. Het college wil deze armoedeval tegengaan door vooraf inzichtelijk te maken hoe het netto inkomen verandert als iemand meer gaat werken, zodat de inwoner hier tijdig op in kan spelen. Bijvoorbeeld door op het aantal uren uit te breiden en gebruik te maken van aftrekposten waar voorheen geen gebruik van gemaakt kon worden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: