Kennisplatform voor noord holland

Pilotproject elektrische deelauto van start

Geplaatst op 10 juni 2022
Pilotproject elektrische deelauto van start

Hilversummers in de Vitusbuurt mogen met een uniek aanbod kennis gaan maken met de deelauto. In een samenwerking van de gemeente met de Hilversumse Energie Transitie (HET) gaat een pilot van start om te experimenteren met het stimuleren van deelautogebruik en het effect daarvan op autobezit. De pilot gaat met 30 vrijwillige deelnemers in oktober van start en duurt drie maanden.

Wethouder Annette Wolthers is blij met de pilot en verwacht dat deze interessante resultaten voor Hilversum gaat opleveren: “De parkeerdruk in de Vitusbuurt is hoog. Het verder omlaag brengen van de parkeerdruk moet de leefbaarheid van de wijk en de bewoners verbeteren. Ik vind het daarom ook echt belangrijk om in het kader van de mobiliteitsvisie het deelvervoer in de gemeente te stimuleren. Met dit pilotproject wordt uitgeprobeerd of dit één van de mogelijke acties kan zijn om deelvervoer in Hilversum te stimuleren. Als de pilot een succes is, kunnen ook in andere wijken acties worden opgestart.”

HET plaatst drie elektrische deelauto’s nabij de Vitusbuurt en werft zo’n 30 deelnemers voor de pilot. De elektrische deelauto’s blijven na afloop van de proef staan op de daarvoor ingerichte locatie. Zowel bewoners uit de Vitusbuurt als andere buurten in het centrum kunnen gebruikmaken van deze deelauto’s.

Meedoen met uniek aanbod

Voor bewoners van de Vitusbuurt die mee willen doen aan de proef zit er een aantrekkelijk aanbod aan vast. Eerst gaan deelnemers gratis de deelauto’s uitproberen. De eigen auto wordt dan tijdelijk en gratis gestald in garage Gooiland. Is de ervaring na drie maanden positief, dan mogen de deelnemers daarna gebruikmaken van een aantrekkelijk vervolgaanbod. Want besluit een deelnemer na deze probeerperiode de eigen auto daadwerkelijk weg te doen, dan is er recht op een halfjaar €150 euro korting op een deelauto abonnement bij HET.

Wat levert de pilot op?

De verwachting is dat tijdens het pilotproject de parkeerdruk op straat met ongeveer 10% vermindert. Daarnaast wordt er tijdens de proefperiode ongeveer 12.150 kg CO2 bespaard. De gemeente hoopt dat de ervaringen van de deelnemers zo positief zijn, dat na afloop van de proef de helft van de deelnemers de eigen (tweede) auto wegdoet. De parkeerdruk wordt dan structureel met bijna 5% verlaagd en er wordt 24.300 kg CO2-uitstoot op jaarbasis vermeden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: